Доц. Д-р Димитър Николов – Операция на сърце при възрастни хора

При възрадстните хора най-често е байпас хирургията и клапната хирургия. На последък много често се появяват и комбинираните. На един и същи пациент да се налага пластика на калапа и байпас или аортно клапно протезиране и байпас хирургия……

Пенка Койчева – Кога и за какво лъжат децата – Лъжа или фантазия

Когато забележим, че нашето дете лъже, не трябва веднага да се притесняваме, защото всички ние лъжем! Понякога. И много пъти ние искаме нещо от детето, което ние самите правим. Зависи сега, тази лъжа откъде идва, на каква възраст е детето и какво се случва около него? И най-вече за какво лъже детето?……

Д-р Васил Трайков – Увреждане на пейсмейкър

Съвременните пейсмейкъри, като реакция на сърдечна честота на практика се доближават до физиологичните норми. Това е чудесно и тези пейсмейъри позволяват хората, които ги имат да водят съвсем нормална физическа активност……