Професор Д-р Методи Абаджиев – Представяне

Аз съм Методи Захариев Абаджиев. Занимавам се повече от 12 години със зъбопротезна имплантология. Завеждам катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия и съм заместник декан на факултета по дентална медицина към Медицинския Университет Варна……

Професор Д-р Методи Абаджиев – Продължителност на лечение при поставяне на дентален имплант

Продължителността на лечението зависи най-вече от вида на дефекта. Колкото повече загубени зъби има и колкото повече импалнтанти сме поставили толкова по-продължително ще бъде лечението……

Професор Д-р Методи Абаджиев – Митове и легенди в имплантологията

Митове и легенди в имплантологията. Има така наречен пациентски фолклор. Много често пациентите идват с предварителна негативна нагласа, защото са чули от приятели, познати, роднини, че то е изключително болезнено, че то е изключително травмиращо……

Професор Д-р Методи Абаджиев – Възрастова граница при денталната имплантология

Според световните стандарти за да бъде поставен дентален имплантант пациента трябва да е навършил 18 години или с други думи казано костния растеж да бъде към своя край. Горна възрастова граница няма……

Професор Д-р Методи Абаджиев – Цената на денталния имплант

Стойността на имплантологичното лечение не е никак ниска. Но нека да не забравяме, че поставяйки един имплантант ние съхраняваме съседните два зъба от изпиляване, а по някога, когао пациента няма алттернатива, няма зъби върху, които да бъде поставен мост имплантантите са ……

Професор Д-р Методи Абаджиев – Какво представлява денталния имплант

Нека да кажем какво представлява денталния имплантант. Имплантанта е един винт, който замества самия корен на зъба. Ето го имплантанта. Това разбира се модел. Това е винт, който се завива в самата кост. Покрива се понякога с лигавица и стои там до настъпване на остеоинтеграцията т.е. на вкостяването на импалнтанта……

Професор Д-р Методи Абаджиев – Как протича имплантологичното лечение

Как протича имплантологичното лечение? Първо и абсолютно задължително това е едно изключително подробно планиране на имплантологичното лечение. Първо трябва да сме наясно, какъв тип конструкция ще бъде поставена ……

Професор Д-р Методи Абаджиев – Срок на годност на денталния имплант

Тогава, когато имплантанта бъде поставен в здрава кост по правилния начин неговата функционална годно е повече от 15 – 20 години. Въпроса, който пациентите задават е: „Какво ще стане след това, трябва ли да бъде подменян и защо?“ ……