Д-р Благомир Здравков – Проблеми при спешната медицинска помощ

Добавен на 27.06.18
Сподели видеото

За да бъде ефективна системата за спешна медицинска помощ не са необходими само пари. На първо място е необходима воля от страна на управляващите, тъй като е необходимо първо промяна на нормативната уредба касаеща извършването на спешна медицинска помощ. Промените в нея би трябвало да имат за цел установяването на статута, като на пациентите така и на извършващите спешна помощ. Без създаване на ясна скала за класификация за спешните състояния, системата ще остане в пълен хаос и безредие. Парите идват на второ място едва след, като тези промени биха били извършени.

Категории: Анестезиология, Всички направления Етикет: , , ,