Доц. Д-р Димитър Николов – Операция на сърце при възрастни хора

Добавен на 20.02.19
Сподели видеото

При възрадстните хора най-често е байпас хирургията и клапната хирургия. На последък много често се появяват и комбинираните. На един и същи пациент да се налага пластика на калапа и байпас или аортно клапно протезиране и байпас хирургия. Само байпас хирургията има една сложност, само клапното протезиране има друга сложност, а комбинираните клапна и байпас хирургия става два пъти по-сложно, а тя може да стане и три или четири пъти по-сложна, защото обикновено и терена е по-лош при тези пациенти. Винаги когато има комбинирани сърдечни операции и където има засегната клапа или две клапи и байпас хирургия това означава, че терена на сърцето е много по-лош, а и риска от операция е по-голям.

Категории: Всички направления, Кардиология и кардиохирургия Етикет: , , , , , , , , , , , , , , ,