Д-р Райна Юрукова – Опасна ли е амалгамата

Няма химически проблем, живака се изчерпва още, докато го разбъркаме. И това, което казах още в началото – при ръчното разбъркване на амалгама има опасност единствено за самия зъболекар, а не за пациента. Сегашните амалгами се разбъркват с амалгамобъркачка……