Професор Д-р Методи Абаджиев – Цената на денталния имплант

Стойността на имплантологичното лечение не е никак ниска. Но нека да не забравяме, че поставяйки един имплантант ние съхраняваме съседните два зъба от изпиляване, а по някога, когао пациента няма алттернатива, няма зъби върху, които да бъде поставен мост имплантантите са ……