Д-р Райна Юрукова – Видове упойки в стоматологията

При упойките най-големия риск е алергичната реакция. Ако имате, каквито и да било данни за алергия… слънчева, към лекарства, към други медикаменти, към храни и напитки, моля ви съобщавайте го на своя стоматолог! Прави се тестване, което ви отнема около половин час от живота, а може да го спаси……