Д-р Алек Топов – Профилактичен очен преглед при децата

Когато се роди едно дете е хубаво до шестия месец да се направи профилактичен очен преглед при лекар за да може да се изключат вродени аномалии. След три, три и половина годишна възраст, децата започват да комуникират и това е времето, което родителите да заведат детето на детски очен лекар……