Пенка Койчева – Кога и за какво лъжат децата – Лъжа или фантазия

Когато забележим, че нашето дете лъже, не трябва веднага да се притесняваме, защото всички ние лъжем! Понякога. И много пъти ние искаме нещо от детето, което ние самите правим. Зависи сега, тази лъжа откъде идва, на каква възраст е детето и какво се случва около него? И най-вече за какво лъже детето?……

Пенка Койчева – Появата на братче или сестриче в семейството

Появата на нов член в семейството не е емоционален момент само за самите родители, а е изключително вълнуващо за всяко дете. То не може винаги да ви го покаже по един експресивен начин. Зависи много и от типа личност на детето. Има деца, които няма с бурни емоции да изразят щастие или негодувание, но при всички положения……

Пенка Койчева – Детски страхове

Голяма част от децата имат детски страхове. Минават през различни етапи и е нормално в определен период от живота да се появи някакъв страх….