Д-р Алек Топов – Грижа за оперираното око

От тяхна страна във възстановителния период се изисква да пазят окото. Да не го мокрят около 10 дни. Да капят капки около един месец. Което не е толкова тежко. По три пъти на ден. И по възможност първата седмица да не спят на страната на оперираното око……