Д-р Васил Трайков – Увреждане на пейсмейкър

Съвременните пейсмейкъри, като реакция на сърдечна честота на практика се доближават до физиологичните норми. Това е чудесно и тези пейсмейъри позволяват хората, които ги имат да водят съвсем нормална физическа активност……