Професор Д-р Методи Абаджиев – Какво представлява денталния имплант

Нека да кажем какво представлява денталния имплантант. Имплантанта е един винт, който замества самия корен на зъба. Ето го имплантанта. Това разбира се модел. Това е винт, който се завива в самата кост. Покрива се понякога с лигавица и стои там до настъпване на остеоинтеграцията т.е. на вкостяването на импалнтанта……