Д-р Владимир Христов – Възстановяване след инфаркт – Възстановяване след инсулт

Съдово мозъчните инциденти са голям бич в последните години и специално България е на едно от първите места по инфаркти и мозъчни инсулти. Заболяването е сериозно и разбира се много се залага на рехабилитацията……

Д-р Владимир Христов – Kинезитерапия

Kинезитерапията е включена в медицинската специалност физиотерапия и рехабилитация, но има отделна специалност вече кинезитерапия, която се изучава и в Национална Спортна Академия има я от скоро и в Mедицинския институт ……