Д-р Васил Трайков – Пейсмейкъри

Пейсмейкърите са устройства, които се имплантират в тялото и които предодрвратяват възникването на бавен пулс, защото стимулират сърцето с електрически импулси. Пейсмейкърите направиха революция в кардиологията и ние вече въобще не се притесняваме……