Д-р Алек Топов – Първи признаци на катаракта

Първите признаци на катаракта, но и на много от нашите очни заболявания е намаление на зрението, замъглено зрение. Когато човек усети замъглено зрение, не трябва да си мисли „ Е има перде“. Защото има заболявания, които ако не се хванат на време……

Д-р Алек Топов – Как влияе слънцето на очите

Не трябва да се гледа директно в слънцето. Слънцето по никакъв начин не влияе на очите освен, когато е светло на вънка и има силно слънце, зеницата се свива и е като точица. Когато е тъмно зеницата се разширява за да може да влиза повече светлина от вън……