Пенка Койчева – Кога трябва детето да посети психолог

Аз всеки ден се срещам с хора, които са много объркани, защото не знаят кога трябва да посетят психолог. Дали трябва да го посетят? В какви случаи трябва да го посетят и защо трябва да го посетят? При всички случаи е трудно да се дефинират всички случаи при, които трябва да посетите психолог за това най-общо казано……