Д-р Алек Топов – Трансплантация на око

Не може да има трансплантация на око! Медицината не е достигнала до там, че да може да се трансплантира око. Нервния импулс, който се получава от ретината и върви към мозъка, минава през очния нерв. За да се трансплантира око трябва този очен нерв да се отреже и да се зашие……