Д-р Алек Топов – Отлепване на стъкловидното тяло на очите

Отлепване на стъкловидното тяло, това не е заболяване, това е състояние. Ако всички хора доживяваха до 100 години при всички стъкловидното тяло на очите щеше да бъде отлепено. Тъй, че това не е толкова фатално……