Д-р Райна Юрукова – Поемането на флуор

Флуора е нещо много полезно, но трябва да се употребява в точния момент и в точните количества. Има два начина за поемане на флуор. Ендогенна флуорна профилактика, когато той се поема вътрешно и екзогенна, които всъщност са всички води, пасти за зъби и така нататък……