Професор Д-р Методи Абаджиев – Продължителност на лечение при поставяне на дентален имплант

Продължителността на лечението зависи най-вече от вида на дефекта. Колкото повече загубени зъби има и колкото повече импалнтанти сме поставили толкова по-продължително ще бъде лечението……