Пенка Койчева – Детски страхове

Голяма част от децата имат детски страхове. Минават през различни етапи и е нормално в определен период от живота да се появи някакъв страх….