Доц. Д-р Димитър Николов – Видове клапи за сърце

По този начин ние разделяме клапите на два вида: Биологични и механични. Какви са предимствата и недостатъците? Предимствата на механичната клапа, е че тя е до живот. Тя е от такава сплав, че автоимунната система не може да я увреди. Какви са недостатъците на механичната клапа……