Д-р Райна Юрукова – Кариес при млечните зъби

Ако млечните зъби са с кариеси, това не означава, че задължително и постоянните зъби, са също толкова слаби и също толкова потдатливи на кариес. Но имайте предвид, че смесено съзъбие означава, че имаме в устата временни зъби и постоянни зъби……