Д-р Владимир Христов – Kинезитерапия

Kинезитерапията е включена в медицинската специалност физиотерапия и рехабилитация, но има отделна специалност вече кинезитерапия, която се изучава и в Национална Спортна Академия има я от скоро и в Mедицинския институт ……