Професор Д-р Методи Абаджиев – Възрастова граница при денталната имплантология

Според световните стандарти за да бъде поставен дентален имплантант пациента трябва да е навършил 18 години или с други думи казано костния растеж да бъде към своя край. Горна възрастова граница няма……