Д-р Алек Топов – Вредят ли телевизорите на очите

Едно време телевизорите… макар, че човешкото око не можеше да хване трептение, но все пак мозъка и окото не хващаше това трептене на кинескопите, които бяха. Сега вече на съвременните телевизори, получаването на образа е по съвсем различен път……