Доц. Д-р Димитър Николов – Вроден порок на сърцето

По принцип има някои пороци, които детето си израства, като нормален човек и се смята за абсолютно здрав. При други вродени пороци, пак казвам зависи от комбинацията с пороци, с които е поразено сърцето при тях се очаква продължителността на живот при тези деца да е……