Пенка Койчева – Кога детето регулира физиологичните си нужди

Добавен на 29.06.18
Сподели видеото

Сега има няколко трактовки, но обикновено детенцето до към третата година. Това е 36 месец трябва да може да регулира физиологичните си нужди. Много често, ако срещнете: „ТРФ“, като абревиатура, това означава: Тазово резервоарни функции и ако се напише „нерегулирани тазово резервоарни функции“ – това означава, че детенцето се изпуска по малка или по голяма нужда. То трябва да е развило контрола на свинктерите и тези мускули, които са отговорни да има задържане. Детенцето трябва да задържа и по малка нужда и по голяма нужда. Има дечица, които не го правят, защото просто не са били научени. Много пъти едно дете не може да се научи само, ако не му се покаже. Ако в къщи този процес не е овладян, защото е трудно. Родителите са опитвали, но е трудно да го накарат да отиде на гърне. Съпротивата често е голяма, когато детенцето отиде на детска градина често този проблем грубо казано отпада, защото дечицата активно усвояват чред подражание. Те гледат, че другите дечица ходят на гърнето и така подражавайки на Николайчо и аз така да отида. След третата година е добре. Хубаво е към осемнайстия месец детето да бъде приучвано да ходи на гърне. То в началото не може да разбере, какво е това нещо. Може да му се струва, че е за игра. Да го разглежда… Има родители, които сядат върху гърнето, опитват се да му показват… По принцип не е добра стратегия да се води детенцето в голямата тоалетна и възрастния да му показва, какво трябва да се извърши. Ние изглеждаме по-различно от нашите деца и това не е начина да го научим. Детето или ще се шокира или няма да разбере, какво се иска от него.

За да има научаемост на едно нещо, каквото и да е. Може да е гърнето, може да е всичко останало, трябва да има повтаряемост. Много е трудно детето да се научи от веднъж. Нашите очаквания са ние да му показваме и то все по някое време ще започне, а то не започва. Трябва да има повтаряемост и регулярност. Най-добре е да започне да се слага на гърне сутрин рано, когато пикочния мехур е пълен. Още памперса преди да бъде пълен, става и веднага се слага на гърнето. Хубаво е преди това детето да може да индикира за физиологична нужда. Дали ще е с пиш или с ако. По някакъв начин да го каже. Добре е да стимулираме вербалния изказ. По някакъв негов начин да го кажем. Ние да го улесним. Но да не учим ние децата да говорят не вербално, с мимики и жестове освен, като детенцето няма някакъв проблем. И като се стимулира индексирането, съобщаването на физиологична нужда така ще бъде по-лесен процеса за трайно приучване на гърне.
Добре е всяко нещо, което детето направи да бъде поощрявано. Ние трябва да изразим изключително одобрение и щастие. Децата са много емоционални същества и не заслужават едно сухо – браво или нищо. Те възприемат света много активно и около 80 процента по не вербален начин. Какво значи не вербална комуникация? Това са всички мимики, думи, жестове, позата на тялото… Децата следят активно тези сигнали. Около 80 процента от информацията идва от там. Много е важно нашия вербален изказ да бъде превърнат в едно щастливо семейно забавление, че Митко е успял да отиде на гърнето. Трябва да се слага сутрин, като стане. След това в къщи в десет, в дванайсе. Много често се забелязва, че децата пишкат след хранене. Преди или след ставане от сън. Зависи и какви течности приема детето. Има деца, които са готови директно за по-голямата тоалетна, която се ползва с приставка.

Категории: Всички направления, Детски психолог Етикет: , , , , , , , ,