Професор Д-р Методи Абаджиев – Продължителност на лечение при поставяне на дентален имплант

Добавен на 21.09.18
Сподели видеото

Продължителността на лечението зависи най-вече от вида на дефекта. Колкото повече загубени зъби има и колкото повече импалнтанти сме поставили толкова по-продължително ще бъде лечението. Разбира се зависи от това дали ще създаваме кост или наличната кост е достатъчна за да бъде поставен дентален имплантант. Между три и шест месеца може да продължи едно имплантологично лечение. Но разбира се пациента не е ангажиран през цялото това време. В началото имплантанта се поставя след това има един период на изчакване, необходим за неговото вкостяване. Професионалния термин, който се използва е остеоинтеграция. В края на този период пациента отново посещава своя специалист и започват манипулациите по изработване на пънчета и фиксиране на конструкцията. Разбира се този период зависи от това дали предварително ще се наложи да бъде създадена кост или костта, която пациента има е напълно достатъчна за да бъде поставен имплантант. Когато изграждаме кост понякога чакаме 3 – 6 месеца, а когато се повдига пода на максиларния синус се чака дори 9 месеца. Естествено погрешно е да се смята, че ако на един зъб лечението продължава 3 месеца, 20 зъба поставени върху имплантанти ще бъде 20 пъти  по 3 месеца. Не! Лечението отново ще бъде 3 мсесеца. Стига да не се налага да се изгражда кост за някои от имлантантите.

Категории: Всички направления, Дентална имплантология Етикет: , , , , , , , ,